DE MEESTER VAN ALKMAAR
   
 

PUBLICATIES

Copyright: Alle informatie op deze website alsmede de website zelf zijn onderhevig aan de bepalingen van het auteursrecht. Een gebruiker mag de informatie op het beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken. Verveelvoudiging zoals (maar niet beperkt tot): verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik zonder duidelijke en herkenbare vermelding van de herkomst, is niet toegestaan.
 

PUBLICATIES BERTUS BAKKER
ZUILEN ZONDER LAST. ARCHITECT THEO MOLKENBOER 1796-1863 (Hilversum 2021). Het boek is verschenen in oktober 2021 bij uitgeverij Verloren.
VOOR EEN BESCHAAFDE JEUGD. Het culturele jongerentijdschrift WIKOR, 1953-1970. Artikel verschenen in De Boekenwereld 35 nr.2 (2019).
VAN GOGH IN DE POCKET. De eerste populaire kunstseries in ons land. Artikel verschenen in De Boekenwereld 33 nr.2 (2017).
REMBRANDT EN PICASSO OP HET TOMADOREKJE. De doorbraak van het populaire kunstboek: 1935-1970. Artikel verschenen in het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 23(2016).
FRANS HALS: IS DAT NIET EEN BIOSCOOP? Directeur Henk Baard promoot zijn museum via het Haarlems Dagblad. Artikel verschenen in Haerlem Jaarboek 2015 (Haarlem 2016).
OPENBAAR KUNSTBEZIT VOOR ROOMSE OGEN. Artikel gepubliceerd in Impressie 15-2014. Uitgave van het KDC te Nijmegen.
ELK ZIJN MUSEUM. OPENBAAR KUNSTBEZIT 1956-1988, ESTHETISCHE VORMING VAN HET NEDERLANDSE VOLK. Handelseditie van het gelijknamige proefschrift. Uitgegeven door WBOOKS. 544 pagina's, 39,95 euro.
Proefschrift ELK ZIJN MUSEUM. OPENBAAR KUNSTBEZIT 1956-1988, ESTHETISCHE VORMING VAN HET NEDERLANDSE VOLK. Bertus Bakker is op 31 mei 2013 gepromoveerd aan de Open Universiteit te Heerlen. Gegevens over het proefschrift alsmede een samenvatting hiervan vindt u door het aanklikken van nevenstaande afbeelding.
MARIA VIOLA: kunstcritica met een missie. Artikel verschenen in Trajecta, 16de jaargang 2007, aflevering 3. Letterkundige en kunstcritica Maria Viola (1871-1951) was medewerkster van de tijdschriften Katholieke Illustratie, Van Onzen Tijd en van het Algemeen Handelsblad.
KIJKEN IS DE KUNST Artikel verschenen in Boekmancahier 41 (sept. 1999) met Engelse samenvatting. Openbaar Kunstbezit werd opgericht door de beeldhouwer J.G. Wertheim. Het was de eerste multimediale vorm van kunstonderwijs voor een breed publiek.
KIJKEN IS DE KUNST, Openbaar Kunstbezit, een radiocursus tussen 1957 en 1972
Doctoraalscriptie, Open Universiteit 1997. Over de radiolessen en de televisieuitzendingen van Openbaar Kunstbezit alsook het televisieprogramma Kunstgrepen van Pierre Janssen.
KUNST DOOR ROOMSE OGEN, De kunstrubriek van de Katholieke Illustratie van 1949 tot 1966
Artikel verschenen in Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum 1998. De veelgelezen kunstrubriek "Uit de schatkamers van de beeldende kunst" van Bernard Reith was een voorbeeld van verzuilde kunstbeschouwing.

 
PUBLICATIES ELS HANSEN
WILHELMINE CARBIN-GIPS (1897-1975). KUNSTENARES. Een boek uit 2014 over de schilderes, tekenares en grafisch kunstenares Wilhelmine Carbin-Gips.
MEER ZWART DAN WIT. HERINNERINGEN & BRIEVEN AAN GERARD FIERET (1924-2009). Een boek uit 2012 over de Haagse fotograaf Fieret. De publicatie is uitverkocht, maar is in te zien in de belangrijkste (museum)bibliotheken.
NIET VAN WIND ALLEEN. Een fotoboek uit 1993 over de molens en de molenaars van de Rijnlandse Molenstichting. In samenwerking met Maarten 't Hart. 
PORTRETTEN IN WARMOND. Een fotoboek uit 1991 van inwoners van het Zuid-Hollandse dorp Warmond.
RIJPER PORTRETTEN. Een fotoboek uit 1989 van inwoners van het Noord-Hollandse dorp De Rijp.
TUSSEN LATWERK EN GIPS, architect Theo Molkenboer en de r.k. kerk van Overveen. Doctoraalscriptie van drs. E. Hansen, Rijksuniversiteit Leiden 1984. Over het oeuvre van de Leidse architect Theo Molkenboer (1796-1863) en in het bijzonder de kerk van Overveen.