DE MEESTER VAN ALKMAAR
   


 

26 ONDERWERPEN
(Klik op het onderwerp voor een samenvatting van de lezing)
WILLEM II ALS VERZAMELAAR
 
Vorming en teloorgang van een Nederlandse topcollectie KUNST EN POLITIEK Kunst ten dienste van politieke beeldvorming.
JAN STEEN Een veelzijdig oeuvre vol lering en vermaak VROUWENLISTEN Goede en slechte vrouwen in de beeldende kunsten
ZINNE- EN MINNEBEELDEN Symboliek van 17de-eeuwse Nederlandse schilderkunst HEILIGEN IN DE KUNST Boeiende achtergronden van heiligenafbeeldingen
DEUGD EN ONDEUGD Kunst over het goede en slechte leven OUD-NEDERLANDSE KUNST Nederlandse kunst van de 15de eeuw
HERFSTTIJ DER MIDDELEEUWEN Beeldende kunst uit de late middeleeuwen WEGBEREIDERS VAN DE GOUDEN EEUW Nederlandse kunst van de 16de eeuw
VINCENT VAN GOGH Leven en werk van één van onze belangrijkste schilders en schrijvers GOUDEN EEUW Nederlandse kunst van de 17de eeuw
PITTIGE PRENTEN Prenten zijn nogal eens intrigerender en spannender dan schilderijen. DE PRUIKENTIJD Nederlandse kunst van 1700 tot 1775
PIETER BRUEGEL Leven en werk van de beroemde Vlaamse schilder DE FRANSE TIJD Nederlandse kunst van 1775 tot 1815
OPENBAAR KUNSTBEZIT Het verhaal van een populaire radio- en televisieserie HOLLANDSE ROMANTIEK Nederlandse kunst van 1815 tot 1850
EEN LAATSTE GROET Aangrijpende kunst over dood en sterven van 1800 tot heden  OUDE STIJLEN EN NIEUWE KUNST Nederlandse kunst van 1850 tot 1900
REMBRANDT EN DE BIJBEL Leven en werk aan de hand van zijn bijbelse oeuvre  EXPRESSIONISME EN ABSTRACTIE Nederlandse kunst van 1900 tot 1925
IN INTERNATIONAAL VAARWATER Nederlandse kunst van 1950 tot 1975 VAN RARITEITENKABINET TOT MUSEUM Uit de curieuze kunst- en wonderkamers ontstaat het museum
AANSTOOTGEVENDE KUNST Kunstwerken uit heden en verleden die schandaal hebben verwekt KUNST ROND DE TWEEDE WERELDOORLOG Nederlandse kunst van 1925 tot 1950